thumb_up
[公司名持有-可轉讓股份]市中心[罕有]4房大宅[南北對流]巨廳大房[連一個車位].

更新: 2023-09-15
編號: Z0099967
$2,180
月供 $73,958
1,872
$11,645 /呎
1,521
$14,333 /呎
高層
西北
4房
6
長江實業地產代理有限公司 國際城市集團有限公司 利興置業有限公司
256
1987年6月30日
鄰近幼稚園沙田; 小學88網; 中學沙田
設有兩個私家游泳池及大型花園廣場,另有網球場、籃球場、燒烤場、兒童遊樂場、康樂室、健身室、緩跑徑及流水瀑布等。
沙田,富健街,8-12號

按揭計算機

HK$
%
HK$
%
每月供款
$73,958
$7,694,500
首期
$6,540,000
印花稅
$926,500
其他
$228,000
  • 代理佣金
    $218,000
  • 律師費
    $10,000
按壓力測試計算
$123,263
按月供比率計算
$147,915
層數: 低
單位: B
實: 1,521 呎 (@ 10,717)
建: 1,872 呎 (@ 8,708)
2024-04-10
售: $1,630 萬
層數: 中
單位: A
實: 1,521 呎 (@ 27)
建: 1,872 呎 (@ 22)
2023-06-07
租: $41,000
層數: 高
單位: A
實: 1,521 呎 (@ 12,492)
建: 1,872 呎 (@ 10,150)
2023-04-17
售: $1,900 萬
層數: 低
單位: A
實: 1,592 呎 (@ 24)
建: 1,945 呎 (@ 20)
2023-04-01
租: $37,000
層數: 低
單位: A
實: 1,592 呎 (@ 11,621)
建: 1,945 呎 (@ 9,512)
2022-07-11
售: $1,850 萬
層數: 低
單位: B
實: 1,521 呎 (@ 12,690)
建: 1,872 呎 (@ 10,310)
2022-06-01
售: $1,930 萬
層數: 低
單位: B
實: 1,521 呎 (@ 13,045)
建: 1,872 呎 (@ 10,599)
2022-03-20
售: $1,984 萬
層數: 中
單位: A
實: 1,592 呎 (@ 14,448)
建: 1,945 呎 (@ 11,826)
2021-07-27
售: $2,300 萬
層數: 高
單位: B
實: 1,521 呎 (@ 14,872)
建: 1,872 呎 (@ 12,084)
2021-04-30
售: $2,262 萬
層數: 中
單位: A
實: 1,592 呎 (@ 12,406)
建: 1,945 呎 (@ 10,155)
2021-01-01
售: $1,975 萬
層數: G
單位: 23
實: -
建: -
2024-01-26
成交價: $650,000
層數: G
單位: 12
實: 1,521 呎 (@ 10,848)
建: 1,872 呎 (@ 8,814)
2023-12-20
成交價: $1,650 萬
層數: LG
單位: 114
實: 1,385 呎 (@ 10,830)
建: 1,674 呎 (@ 8,960)
2023-12-20
成交價: $1,500 萬
層數: LG
單位: 22
實: 1,385 呎 (@ 5,198)
建: 1,674 呎 (@ 4,301)
2023-06-21
成交價: $720 萬
層數: 10
單位: B
實: 1,385 呎 (@ 5,198)
建: 1,674 呎 (@ 4,301)
2023-06-21
成交價: $720 萬
層數: G
單位: 59
實: 1,521 呎 (@ 12,222)
建: 1,872 呎 (@ 9,930)
2023-05-15
成交價: $1,859 萬
層數: 24
單位: A
實: 1,521 呎 (@ 12,222)
建: 1,872 呎 (@ 9,930)
2023-05-15
成交價: $1,859 萬
層數: LG
單位: 47
實: 1,385 呎 (@ 11,407)
建: 1,674 呎 (@ 9,438)
2023-03-08
成交價: $1,580 萬
層數: 5
單位: B
實: 1,385 呎 (@ 11,407)
建: 1,674 呎 (@ 9,438)
2023-03-08
成交價: $1,580 萬
層數: G
單位: 4
實: 1,521 呎 (@ 11,242)
建: 1,872 呎 (@ 9,134)
2023-02-02
成交價: $1,710 萬
放盤搵盤