thumb_up
居屋[9.25-綠表&白表]精選; 毗鄰[沙中線-顯徑站]內園[東南]3房[交通 & 生活配套齊全].

更新: 2022-07-05
編號: Z0095270
$680 (居二)
月供 $25,391
833
$8,163 /呎
650
$10,462 /呎
低層
東南
3房
首次轉讓日期:12/2007+折扣率: 31.25%+可[9成25年按揭]+
[5分鐘內步程], 便可到達"顯徑商場", "顯徑巴士總站","顯徑MTR站", "顯徑體育館", "顯田游泳池" & "顯田游樂場" !
由[沙中線-顯徑站]至:-[大圍站]4分鐘;[鑽石山站]6分鐘;[啟德站]9分鐘;[沙田站]11分鐘;[九龍塘]13分鐘;[太子站]21分鐘;[鯽魚涌站]29分鐘;[金鐘站]33分鐘;[羅湖站]40分鐘;[機場站]58分鐘.
2
房委會
640
2002
鄰近幼稚園沙田; 小學88網; 中學沙田
不適用
沙田,顯徑街,16號

按揭計算機

HK$
%
HK$
%
每月供款
$25,391
$1,013,000
首期
$680,000
印花稅
$255,000
其他
$78,000
  • 代理佣金
    $68,000
  • 律師費
    $10,000
按壓力測試計算
$60,810
按月供比率計算
$50,781
層數: 高
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,770)
建: 854 呎 (@ 8,197)
2022-03-24
售: $700 萬(未補)
層數: 中
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,770)
建: 854 呎 (@ 8,197)
2021-10-14
售: $700 萬(未補)
層數: 中
單位: 8
實: 506 呎 (@ 12,091)
建: 665 呎 (@ 9,200)
2021-09-04
售: $612 萬(未補)
層數: 高
單位: 3
實: 506 呎 (@ 12,056)
建: 665 呎 (@ 9,173)
2021-06-24
售: $610 萬(未補)
層數: 高
單位: 1
實: 650 呎 (@ 11,816)
建: 833 呎 (@ 9,220)
2021-06-14
售: $768 萬(未補)
層數: 高
單位: 3
實: 650 呎 (@ 10,770)
建: 833 呎 (@ 8,404)
2021-06-14
售: $700 萬(未補)
層數: 高
單位: 2
實: 650 呎 (@ 11,047)
建: 833 呎 (@ 8,620)
2021-04-04
售: $718 萬(未補)
層數: 中
單位: 2
實: 650 呎 (@ 10,924)
建: 854 呎 (@ 8,314)
2019-11-25
售: $710 萬(未補)
層數: 高
單位: 7
實: 506 呎 (@ 13,834)
建: 665 呎 (@ 10,527)
2019-02-22
售: $700 萬
層數: 低
單位: 4
實: 650 呎 (@ 9,508)
建: 833 呎 (@ 7,419)
2018-12-28
售: $618 萬
層數: 31
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,769)
建: 854 呎 (@ 8,196)
2022-04-29
成交價: $700 萬
層數: 31
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,769)
建: 854 呎 (@ 8,196)
2022-04-20
成交價: $700 萬
層數: 1
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,615)
建: 833 呎 (@ 8,283)
2022-04-19
成交價: $690 萬
層數: 32
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,692)
建: 854 呎 (@ 8,138)
2022-03-24
成交價: $695 萬
層數: 18
單位: 5
實: 650 呎 (@ 10,538)
建: 854 呎 (@ 8,021)
2022-03-21
成交價: $685 萬
層數: 2
單位: 7
實: 506 呎 (@ 13,043)
建: 665 呎 (@ 9,924)
2022-02-24
成交價: $660 萬
層數: 23
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,584)
建: 854 呎 (@ 8,056)
2022-01-13
成交價: $688 萬
層數: 35
單位: 7
實: 650 呎 (@ 10,723)
建: 833 呎 (@ 8,367)
2021-12-07
成交價: $697 萬
層數: 19
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,723)
建: 833 呎 (@ 8,367)
2021-11-17
成交價: $697 萬
層數: 14
單位: 6
實: 650 呎 (@ 10,769)
建: 854 呎 (@ 8,196)
2021-10-22
成交價: $700 萬