thumb_up
筍租盤 ! 超平!靚裝

更新: 2024-04-13
編號: S0133217R
$17,800
739
$24 /呎
564
$32 /呎
高層
西南
1房
7座
信和置業、香港鐵路有限公司
2169伙
2009年
幼稚園:沙田;小學:新界區89號校網;中學:沙田
會所設有全港首創的私人島嶼(位於烏溪沙站天台),島上設3幢獨立董事大屋及多個泳池。會所還設有三間宴會廳,包括水伊甸宴會廳、藍寶皇室宴會廳和紅寶皇室宴會廳。其他設施包括50米長歐洲湖泊式戶外泳池、室內恆溫泳池、樹屋親子樂園、健身室、室內孩子樂園、園林燒烤、室內多用途運動場等。
馬鞍山西沙路599號
層數: 高
單位: C
實: 762 呎 (@ 35)
建: 999 呎 (@ 27)
2024-04-12
租: $26,500
層數: 中
單位: A
實: 797 呎 (@ 36)
建: 1,045 呎 (@ 27)
2024-04-12
租: $28,000
層數: 高
單位: G
實: 564 呎 (@ 14,323)
建: 739 呎 (@ 10,931)
2024-04-08
售: $808 萬
層數: 中
單位: G
實: 541 呎 (@ 13,864)
建: 711 呎 (@ 10,549)
2024-04-08
售: $750 萬
層數: 高
單位: H
實: 604 呎 (@ 38)
建: 792 呎 (@ 29)
2024-04-05
租: $22,500
層數: 中
單位: D
實: 798 呎 (@ 14,412)
建: 1,049 呎 (@ 10,963)
2024-04-02
售: $1,150 萬
層數: 中
單位: F
實: 700 呎 (@ 34)
建: 918 呎 (@ 26)
2024-04-02
租: $23,500
層數: 高
單位: E
實: 554 呎 (@ 33)
建: 729 呎 (@ 25)
2024-03-25
租: $18,200
層數: 高
單位: D
實: 543 呎 (@ 14,512)
建: 713 呎 (@ 11,052)
2024-03-22
售: $788 萬
層數: 中
單位: D
實: 924 呎 (@ 12,825)
建: 1,208 呎 (@ 9,810)
2024-03-22
售: $1,185 萬
層數: 11
單位: D
實: 799 呎 (@ 14,392)
建: -
2024-04-08
成交價: $1,150 萬
層數: 62
單位: G
實: 553 呎 (@ 14,249)
建: -
2024-04-03
成交價: $788 萬
層數: 55
單位: G
實: 553 呎 (@ 10,849)
建: -
2024-04-03
成交價: $600 萬
層數: 39
單位: C
實: 1,047 呎 (@ 13,371)
建: -
2024-03-26
成交價: $1,400 萬
層數: 11
單位: D
實: 799 呎 (@ 14,392)
建: -
2024-03-26
成交價: $1,150 萬
層數: 62
單位: H
實: 697 呎 (@ 14,562)
建: -
2024-03-14
成交價: $1,015 萬
層數: 6
單位: E
實: 555 呎 (@ 12,252)
建: -
2024-03-08
成交價: $680 萬
層數: 69
單位: F
實: 564 呎 (@ 13,971)
建: -
2024-02-26
成交價: $788 萬
層數: 61
單位: H
實: 572 呎 (@ 13,986)
建: -
2024-02-26
成交價: $800 萬
層數: 5
單位: E
實: 564 呎 (@ 13,953)
建: -
2024-02-22
成交價: $787 萬
放盤搵盤