thumb_up
*(獨家放盤全屋靚裝)*居屋專家

更新: 2024-05-24
編號: R0136098

推薦代理

$710 (自由)
月供 $31,744
719
$9,875 /呎
535
$13,271 /呎
中層
西南
3房
單位間隔實用,
全屋靚裝即住,
鄰近鐵路站巴士小巴站,
鄰近購物商場,
自用絕佳選擇,
本區休憩公園比例平均,
景觀環境舒服難得,
可即致電預約睇樓,
及多作安排單位比較.
9座
香港房屋委員會
5540伙
A, B, C 座 - 1996年、E, F, G 座 - 1997年、D, H, J 座 - 2002年 (落成日期)
幼稚園:沙田;小學:新界區89號校網;中學:沙田
小型足球場、羽毛球場、乒乓球場、兒童遊樂場、低窪公園、籃球場、排球場
馬鞍山,西沙路,638號

按揭計算機

HK$
%
HK$
%
每月供款
$31,744
$1,004,000
首期
$710,000
印花稅
$213,000
其他
$81,000
  • 代理佣金
    $71,000
  • 律師費
    $10,000
按壓力測試計算
$52,906
按月供比率計算
$63,487
層數: 中
單位: 2
實: 604 呎 (@ 8,080)
建: 832 呎 (@ 5,866)
2024-06-20
售: $488 萬(未補)
層數: 中
單位: 4
實: 540 呎 (@ 7,186)
建: 744 呎 (@ 5,216)
2024-06-20
售: $388 萬(未補)
層數: 高
單位: 15
實: 431 呎 (@ 8,701)
建: 593 呎 (@ 6,324)
2024-06-13
售: $375 萬(未補)
層數: 高
單位: 16
實: 637 呎 (@ 8,289)
建: 877 呎 (@ 6,021)
2024-06-11
售: $528 萬(未補)
層數: 高
單位: 7
實: 433 呎 (@ 9,123)
建: 596 呎 (@ 6,628)
2024-06-07
售: $395 萬(未補)
層數: 低
單位: 6
實: 436 呎 (@ 34)
建: 601 呎 (@ 25)
2024-06-07
租: $14,500
層數: 高
單位: 14
實: 428 呎 (@ 33)
建: 574 呎 (@ 25)
2024-06-04
租: $14,000
層數: 高
單位: 5
實: 536 呎 (@ 8,191)
建: 738 呎 (@ 5,949)
2024-06-03
售: $439 萬(未補)
層數: 高
單位: 1
實: 540 呎 (@ 8,426)
建: 738 呎 (@ 6,166)
2024-06-03
售: $455 萬(未補)
層數: 高
單位: 3
實: 596 呎 (@ 9,900)
建: 821 呎 (@ 7,187)
2024-05-23
售: $590 萬(已補)
層數: 8
單位: 5
實: 540 呎 (@ 7,037)
建: 744 呎 (@ 5,107)
2024-06-13
成交價: $380 萬
層數: 5
單位: 15
實: 436 呎 (@ 7,568)
建: 601 呎 (@ 5,490)
2024-06-11
成交價: $330 萬
層數: 19
單位: 4
實: 536 呎 (@ 7,798)
建: 738 呎 (@ 5,663)
2024-06-11
成交價: $418 萬
層數: 36
單位: 14
實: 431 呎 (@ 9,234)
建: 593 呎 (@ 6,711)
2024-06-05
成交價: $398 萬
層數: 29
單位: 5
實: 428 呎 (@ 8,878)
建: 587 呎 (@ 6,473)
2024-06-03
成交價: $380 萬
層數: 10
單位: 4
實: 540 呎 (@ 7,074)
建: 744 呎 (@ 5,134)
2024-05-28
成交價: $382 萬
層數: 1
單位: 1
實: 647 呎 (@ 7,341)
建: 891 呎 (@ 5,331)
2024-05-22
成交價: $475 萬
層數: 3
單位: 1
實: 645 呎 (@ 7,596)
建: 866 呎 (@ 5,658)
2024-05-21
成交價: $490 萬
層數: 12
單位: 6
實: 543 呎 (@ 7,918)
建: 742 呎 (@ 5,795)
2024-05-17
成交價: $430 萬
層數: 37
單位: 7
實: 431 呎 (@ 9,164)
建: 572 呎 (@ 6,905)
2024-05-16
成交價: $395 萬
放盤搵盤