thumb_up
奇豐精選 高層單邊開揚 企理裝修 實盤有匙即睇

更新: 2022-09-17
編號: K0105856

推薦代理

$1,300
月供 $39,646
1,236
$10,518 /呎
1,041
$12,488 /呎
高層
東北
4房
10
新鴻基
2504
1995年(1-7座) 1996年(8-11座)
鄰近幼稚園沙田; 小學91網; 中學沙田
室內模擬滑雪場、50米泳池、園林式泳池、兒童游泳池、室內羅馬式泳池、水力按摩池、網球場、璧球場、室內籃球場 / 羽毛球場、健身室、健康舞室、兒童遊戲室、休息間、宴會廳、高爾夫球投影室、酒廊、桑拿浴室、緩跑徑、棋藝亭、兒童遊戲場及園藝花園
沙田,駿景路,1號

按揭計算機

HK$
%
HK$
%
每月供款
$39,646
$4,027,500
首期
$3,400,000
印花稅
$487,500
其他
$140,000
  • 代理佣金
    $130,000
  • 律師費
    $10,000
按壓力測試計算
$84,582
按月供比率計算
$79,292
層數: 低
單位: B
實: 594 呎 (@ 38)
建: 715 呎 (@ 31)
2022-09-21
租: $22,000
層數: 高
單位: E
實: 1,039 呎 (@ 14,110)
建: 1,206 呎 (@ 12,156)
2022-09-11
售: $1,466 萬
層數: 高
單位: H
實: 1,039 呎 (@ 29)
建: 1,206 呎 (@ 25)
2022-08-06
租: $29,800
層數: 中
單位: B
實: 594 呎 (@ 14,445)
建: 715 呎 (@ 12,000)
2022-07-28
售: $858 萬
層數: 高
單位: F
實: 1,373 呎 (@ 13,169)
建: 1,623 呎 (@ 11,140)
2022-07-26
售: $1,808 萬
層數: 高
單位: C
實: 594 呎 (@ 15,152)
建: 715 呎 (@ 12,588)
2022-07-26
售: $900 萬
層數: 低
單位: F
實: 974 呎 (@ 12,526)
建: 1,127 呎 (@ 10,826)
2022-07-23
售: $1,220 萬
層數: 高
單位: E
實: 1,370 呎 (@ 14,672)
建: 1,620 呎 (@ 12,408)
2022-07-21
售: $2,010 萬
層數: 高
單位: B
實: 974 呎 (@ 13,224)
建: 1,127 呎 (@ 11,429)
2022-07-20
售: $1,288 萬
層數: 高
單位: H
實: 1,039 呎 (@ 13,359)
建: 1,206 呎 (@ 11,510)
2022-07-20
售: $1,388 萬
層數: 26
單位: C
實: 962 呎 (@ 13,721)
建: 1,128 呎 (@ 11,702)
2022-09-23
成交價: $1,320 萬
層數: 11
單位: H
實: 1,043 呎 (@ 11,984)
建: 1,206 呎 (@ 10,364)
2022-09-20
成交價: $1,250 萬
層數: 32
單位: E
實: 1,401 呎 (@ 13,561)
建: 1,623 呎 (@ 11,706)
2022-09-15
成交價: $1,900 萬
層數: 31
單位: E
實: 1,399 呎 (@ 14,367)
建: 1,620 呎 (@ 12,407)
2022-09-15
成交價: $2,010 萬
層數: 40
單位: H
實: 1,043 呎 (@ 13,787)
建: 1,206 呎 (@ 11,923)
2022-09-06
成交價: $1,438 萬
層數: 16
單位: B
實: 971 呎 (@ 12,564)
建: 1,127 呎 (@ 10,825)
2022-09-02
成交價: $1,220 萬
層數: 35
單位: C
實: 971 呎 (@ 12,801)
建: 1,127 呎 (@ 11,029)
2022-09-02
成交價: $1,243 萬
層數: 40
單位: H
實: 1,043 呎 (@ 13,787)
建: 1,206 呎 (@ 11,923)
2022-08-30
成交價: $1,438 萬
層數: 17
單位: G
實: 971 呎 (@ 13,594)
建: 1,127 呎 (@ 11,712)
2022-08-24
成交價: $1,320 萬
層數: 15
單位: B
實: 596 呎 (@ 14,395)
建: 715 呎 (@ 12,000)
2022-08-18
成交價: $858 萬