thumb_up
乌溪沙站上盖, 西南三房

更新: 2024-05-21
编号: P820126
$1,060
月供 $44,334
909
$11,661 /呎
690
$15,362 /呎
极高层
西南
3
7座
信和置業、香港鐵路有限公司
2169伙
2009年
幼稚園:沙田;小學:新界區89號校網;中學:沙田
會所設有全港首創的私人島嶼(位於烏溪沙站天台),島上設3幢獨立董事大屋及多個泳池。會所還設有三間宴會廳,包括水伊甸宴會廳、藍寶皇室宴會廳和紅寶皇室宴會廳。其他設施包括50米長歐洲湖泊式戶外泳池、室內恆溫泳池、樹屋親子樂園、健身室、室內孩子樂園、園林燒烤、室內多用途運動場等。
马鞍山西沙路599号

按揭计算机

HK$
%
HK$
%
每月供款
$44,334
$2,113,500
首期
$1,600,000
印花税
$397,500
其他
$116,000
  • 代理佣金
    $106,000
  • 律师费
    $10,000
$73,890
$88,668
层数: 高
单位: B
实: 762 呎 (@ 38)
建: 999 呎 (@ 29)
2024-06-20
租: $28,500
层数: 高
单位: E
实: 564 呎 (@ 13,121)
建: 742 呎 (@ 9,974)
2024-06-17
售: $740 万
层数: 高
单位: F
实: 535 呎 (@ 14,356)
建: 700 呎 (@ 10,972)
2024-06-13
售: $768 万
层数: 高
单位: A
实: 964 呎 (@ 13,486)
建: 1,262 呎 (@ 10,302)
2024-06-13
售: $1,300 万
层数: 高
单位: A
实: 795 呎 (@ 39)
建: 1,043 呎 (@ 30)
2024-06-13
租: $31,000
层数: 中
单位: G
实: 564 呎 (@ 13,064)
建: 739 呎 (@ 9,971)
2024-06-12
售: $737 万
层数: 高
单位: D
实: 920 呎 (@ 14,674)
建: 1,205 呎 (@ 11,204)
2024-06-11
售: $1,350 万
层数: 高
单位: F
实: 549 呎 (@ 35)
建: 718 呎 (@ 27)
2024-06-11
租: $19,000
层数: 高
单位: H
实: 690 呎 (@ 40)
建: 909 呎 (@ 30)
2024-06-06
租: $27,000
层数: 高
单位: A
实: 980 呎 (@ 13,654)
建: 1,281 呎 (@ 10,445)
2024-06-06
售: $1,338 万
层数: 55
单位: A
实: 558 呎 (@ 14,964)
建: -
2024-06-14
成交价: $835 万
层数: 60
单位: B
实: 741 呎 (@ 13,765)
建: -
2024-06-12
成交价: $1,020 万
层数: 55
单位: A
实: 967 呎 (@ 13,443)
建: -
2024-06-11
成交价: $1,300 万
层数: 6
单位: E
实: 564 呎 (@ 12,553)
建: -
2024-06-06
成交价: $708 万
层数: 6
单位: C
实: 763 呎 (@ 12,110)
建: -
2024-06-05
成交价: $924 万
层数: 6
单位: C
实: 763 呎 (@ 12,110)
建: -
2024-05-31
成交价: $924 万
层数: 39
单位: A
实: 1,431 呎 (@ 14,675)
建: -
2024-05-31
成交价: $2,100 万
层数: 36
单位: B
实: 746 呎 (@ 13,136)
建: -
2024-05-30
成交价: $980 万
层数: 28
单位: E
实: 555 呎 (@ 13,837)
建: -
2024-05-30
成交价: $768 万
层数: 23
单位: F
实: 556 呎 (@ 12,949)
建: -
2024-05-28
成交价: $720 万
放盤搵盤