Jin Tang 鄧逸飛

(S-650687)
物業顧問
6285 9110
迎海分行
2633 9313
馬鞍山廣場3樓323號舖
star star star star star thumb_up  1個客戶讚賞
284
@15,493
395
@11,139
$440
363
@16,529
491
@12,220
$600
364
@14,698
491
@10,896
$535
466
@17,811
635
@13,071
$830
497
@13,883
639
@10,798
$690
727
@13,755
901
@11,099
$1,000
427
@11,241
530
@9,057
$480
1,031
@12,415
1,180
@10,847
$1,280
757
@14,267
992
@10,887
$1,080
$200 (居二)
385
@5,195
502
@3,984
$200 (居二)
229
@14,192
$325
$370 (自由)
351
@10,541
476
@7,773
$370 (自由)
$530 (自由)
592
@8,953
690
@7,681
$530 (自由)
546
@18,681
$1,020
$475
271
@17,528
$475
645
@7,287
827
@5,683
$470 (居二)
蔡女士&于小姐 2024-04-15
衷心感謝❤️🙏🙏🙏🎉🎉🎉世紀21奇豐物業顧問行,馬鞍山馬鞍山廣場3樓323號舖的伍筱逑小姐 winny Ng❤️ .伍國材先生 Dick Ng 和鄧逸飛先生 Jin Tang 🎈本人蔡女士,前段時期,馬鞍山錦英苑的物業委託给迎海分行的伍小姐代為放售,房屋放售期内,感謝伍筱逑.小姐.伍國材先生和鄧逸飛先生的專業细心的提供銷售建議,盡心盡力的帶客户看房,本人和女兒于小姐,無言感激!祝貴公司業務蒸蒸日上😁❤️
放盤搵盤