Sam Lai 黎樹森

(E-296067)
分行經理
9206 7426
花都廣場分行
2668 8433
新界粉嶺花都購物廣場地下18號鋪
$510 (居二)
645
@7,907
827
@6,167
$510 (居二)
$380 (居二)
554
@6,859
710
@5,352
$380 (居二)
$535
392
@13,648
547
@9,781
$535
$600
413
@14,528
551
@10,889
$600
$720
526
@13,688
706
@10,198
$720
$780
700
@11,143
$780
$700
526
@13,308
706
@9,915
$700
$450
700
@6,429
$450
$530
370
@14,324
517
@10,251
$530
$730
526
@13,878
706
@10,340
$730
$530
370
@14,324
519
@10,212
$530
$480 (居二)
645
@7,442
827
@5,804
$480 (居二)
$350 (居二)
401
@8,728
515
@6,796
$350 (居二)
$290 (居二)
443
@6,546
572
@5,070
$290 (居二)
$420 (居二)
546
@7,692
748
@5,615
$420 (居二)
$500 (居二)
645
@7,752
827
@6,046
$500 (居二)
$390 (居二)
546
@7,143
748
@5,214
$390 (居二)
$430 (居二)
538
@7,993
737
@5,834
$430 (居二)
$880
750
@11,733
972
@9,053
$880
$650
489
@13,292
622
@10,450
$650
$330 (居二)
433
@7,621
593
@5,565
$330 (居二)
$185 (居二)
376
@4,920
489
@3,783
$185 (居二)
$690
677
@10,192
903
@7,641
$690
$500 (居二)
645
@7,752
827
@6,046
$500 (居二)
$12,000
566
@21
736
@16
$12,000
$13,000
427
@30
587
@22
$13,000
$14,000
526
@27
706
@20
$14,000
$13,800
526
@26
710
@19
$13,800
$8,300
264
@31
339
@24
$8,300
$10,000
370
@27
521
@19
$10,000
$3,700
$3,700
$12,000
370
@32
517
@23
$12,000
$12,500
413
@30
551
@23
$12,500
$10,000
443
@23
572
@17
$10,000
$16,500
526
@31
706
@23
$16,500
$15,500
526
@29
710
@22
$15,500
$2,000
$2,000
$12,000
376
@32
502
@24
$12,000
$2,000
$2,000
譚生 2020-10-24
業主譚生whatsapp本公司表揚Sam Lai幫手出售上述單位。

Sam盡心盡力、待客以誠的專業態度,使譚生和太太感到非常滿意,故此特意來函加許,望能對Sam 的優秀表現予以表揚,並祝本公司生意興隆,業務蒸蒸日上。
譚生 2020-10-24
業主譚生whatsapp本公司表揚Sam Lai幫手出售上述單位。

Sam盡心盡力、待客以誠的專業態度,使譚生和太太感到非常滿意,故此特意來函加許,望能對Sam 的優秀表現予以表揚,並祝本公司生意興隆,業務蒸蒸日上。
丘生 2018-06-01
丘生電郵總行表揚Sam非常細心專業有耐性,由2月中尋找單位開始,每個星期六/日、不分晝夜協助丘生尋找合適單位。
Sam的專業知識方面很好,對每座/層數屋苑的坐各景觀亦瞭如指掌,樓宇買賣的過程非常熟悉,亦會向我詳細解釋交易需注意的事項。
服務方面,Sam亦盡力配合丘生的要求,例如知道丘生期望早成交時,他會與買家、銀行、律師充分溝通,來回電話不下數十次,最後達成了滿意的結果。所以特此表揚
真心代理 (2個)
第4季真心代理 (榮獲1個客戶表揚)
2020年度
真心代理 (榮獲1個客戶表揚)
2018年06月